bang-keo-32

Băng keo điện chuyên dụng

bang-keo-32bang-keo-32

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 2.4cm

bang-keo-31

Băng dính điện RABBIT

bang-keo-31bang-keo-31

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 2.m

bang-keo-30

Băng keo điện lớn

bang-keo-30bang-keo-30

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 4cm

bang-keo-29

Băng dính xốp 2 mặt 5cm

bang-keo-29bang-keo-29

– Loại: Băng keo xốp

– Đặc điểm:5Cuộn/cây

– Kích thước: Rộng 5cm

bang-keo-28

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

bang-keo-28bang-keo-28

– Loại: Băng keo xốp

– Kích thước: Rộng 4.8cm

bang-keo-27

Băng dính xốp chịu lực RABBIT

bang-keo-27bang-keo-27

– Loại: Băng keo xốp

– Kích thước: Rộng 5cm

bang-keo-26

Băng keo xốp 2,4F

bang-keo-26bang-keo-26

– Loại: Băng keo xốp

– Kích thước: Rộng 2.4cm

bang-keo-24

Băng keo vải 48x13Y

bang-keo-24bang-keo-24

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: 48 x 13Y

bang-keo-23

Băng keo vải KV9475

bang-keo-23bang-keo-23

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: bản rộng 2.5cm

bang-keo-22

Băng dính vải – B12

bang-keo-22bang-keo-22

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: bản rộng 3.5cm

bang-keo-21

Băng dính trong 5cm 200ya

bang-keo-21bang-keo-21

– Loại: Băng keo trong, 200ya. , 6 cuộn/ cây

– Kích thước: bản rộng 5cm

bang-keo-20

Băng dính trong 2cm dày

bang-keo-20bang-keo-20

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: bản rộng 2cm, loại dày.

bang-keo-19

Băng keo trong 60Y x 4F8

bang-keo-19bang-keo-19

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: 43Mic x 5F x 60Y

bang-keo-18

Băng dính văn phòng – B07

bang-keo-18bang-keo-18

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: rộng 2 cm

bang-keo-17

Băng keo Nichiban

bang-keo-17bang-keo-17

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm

bang-keo-16

Băng keo Printed Packing Tape 29

bang-keo-16bang-keo-16

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3 cm

bang-keo-15

Băng keo Colorful Packing Tape 32

bang-keo-15bang-keo-15

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm

bang-keo-14

Băng keo Simili 3.6P

bang-keo-14bang-keo-14

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm