Category Archives: Sản phẩm

Băng keo điện chuyên dụng

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 2.4cm

Băng dính điện RABBIT

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 2.m

Băng keo điện lớn

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 4cm

Băng dính xốp 2 mặt 5cm

– Loại: Băng keo xốp

– Đặc điểm:5Cuộn/cây

– Kích thước: Rộng 5cm

Băng keo xốp 2 mặt 4.8cm

– Loại: Băng keo xốp

– Kích thước: Rộng 4.8cm

Băng dính xốp chịu lực RABBIT

– Loại: Băng keo xốp

– Kích thước: Rộng 5cm

Băng keo xốp 2,4F

– Loại: Băng keo xốp

– Kích thước: Rộng 2.4cm

Băng keo vải 48x13Y

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: 48 x 13Y

Băng keo vải KV9475

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: bản rộng 2.5cm

Băng dính vải – B12

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: bản rộng 3.5cm

Băng dính trong 5cm 200ya

– Loại: Băng keo trong, 200ya. , 6 cuộn/ cây

– Kích thước: bản rộng 5cm

Băng dính trong 2cm dày

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: bản rộng 2cm, loại dày.

Băng keo trong 60Y x 4F8

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: 43Mic x 5F x 60Y

Băng dính văn phòng – B07

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: rộng 2 cm

Băng keo Nichiban

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm

Băng keo Printed Packing Tape 29

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3 cm

Băng keo Colorful Packing Tape 32

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm

Băng keo Simili 3.6P

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm