Category Archives: Băng keo điện

Băng keo điện chuyên dụng

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 2.4cm

Băng dính điện RABBIT

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 2.m

Băng keo điện lớn

– Loại: Băng keo điện

– Kích thước: Rộng 4cm