Category Archives: Băng keo hai mặt

Băng keo xốp 2 mặt 2.4cm

– Loại: Băng keo hai mặt

– Kích thước: Rộng 2.4cm

Băng keo 2 mặt 4P8

– Loại: Băng keo hai mặt

– Kích thước: Rộng 4.8cm

Băng keo 2 mặt – B13

– Loại: Băng keo hai mặt
– Hãng sản xuất: Hanopro (VN)
– Kích thước: Rộng 4cm

Băng keo 2 mặt 2p4

– Loại: Băng keo hai mặt

– Kích thước: Rộng 2.4cm

Băng keo 2 mặt 1cm

– Loại: Băng keo hai mặt

– Kích thước: Rộng 1cm