Category Archives: Băng keo màu

Băng keo Nichiban

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm

Băng keo Printed Packing Tape 29

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3 cm

Băng keo Colorful Packing Tape 32

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm

Băng keo Simili 3.6P

– Loại: Băng keo màu

– Kích thước: rộng 3.6 cm