Category Archives: Băng keo trong

Băng dính trong 5cm 200ya

– Loại: Băng keo trong, 200ya. , 6 cuộn/ cây

– Kích thước: bản rộng 5cm

Băng dính trong 2cm dày

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: bản rộng 2cm, loại dày.

Băng keo trong 60Y x 4F8

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: 43Mic x 5F x 60Y

Băng dính văn phòng – B07

– Loại: Băng keo trong

– Kích thước: rộng 2 cm