Category Archives: Băng keo vải

Băng keo vải 48x13Y

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: 48 x 13Y

Băng keo vải KV9475

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: bản rộng 2.5cm

Băng dính vải – B12

– Loại: Băng keo vải

– Kích thước: bản rộng 3.5cm